top of page

Üre %46 N Prill

üre-46n-prill-1.png
üre-46n-prill-2.jpg
 • Beyaz renkli, prill tanecikler halinde, kokusuz, suda kolay çözülebilen bir gübredir. 

 • Üre gübresi kimyasal gübreler içerisinde en yüksek düzeyde %46 oranında Azot içeren gübredir. Üre Azotu (N-NH2) %46 tarımsal değeri yüksektir.

 • Bitkilere, bitki besin maddesi kaynağı olarak doğrudan etki gösterip nitelikli ve bol ürün alınmasını sağlar.

 • Tarımsal aletlerde daha az paslandırıcı etki yapar.

 • Üre gübresi çeşitli şekillerde toprağa uygulandığı gibi sulama suyu içerisine ya da püskürtülerek de şekilde uygulanabilir.

 • Üre gübresinin tohum ve köklere yakın verilmemesi gerekir. 

 • Üst gübre olarak kullanıldığında; toprak yüzeyinde kalan ürede azot kaybı olacağından hafif toprak işlemesi ile toprak altına gömülmelidir.

 Depolama ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Isı ve ateş kaynaklarından uzak tutun.

 • Depo bölgesinde sigara içmeyin.

 • Fiziksel bozulmaları önlemek için gübreyi direk gün ışığından uzak tutun.

 • Paketlenmiş gübreleri kümeler halinde istifleyin. İstiflerken zeminle temasını kesmelisiniz.

 • Kuru ve iyi havalandırılan depolarda saklayın. Gübreyi nemli ortamda saklamayın.

 • Gübrenin elle uzun süre temas edeceği durumlarda eldiven kullanın.

Daha iyi üretim
sizinle başlar !

bottom of page