top of page

Üre %46 N Granül

icon
üre-46n-granul-1.png
üre-46n-granul-2.jpeg
 • Beyaz renkli, granül tanecikler halinde, kokusuz, suda kolay çözülebilen bir gübredir. 

 • Üre gübresi kimyasal gübreler içerisinde en yüksek düzeyde %46 oranında Azot içeren gübredir. Üre Azotu (N-NH2) %46

 • Tarımsal değeri yüksektir.

 • Bitkilere, bitki besin maddesi kaynağı olarak doğrudan etki gösterip nitelikli ve bol ürün alınmasını sağlar.

 • Tarımsal aletlerde daha az paslandırıcı etki yapar.​

 • Üre gübresi çeşitli şekillerde toprağa uygulandığı gibi sulama suyu içerisine yada püskürtülerek de  şekilde uygulanabilir.

 •  Üre gübresinin tohum ve köklere yakın verilmemesi gerekir. 

 •  Üst gübre olarak kullanıldığında; toprak yüzeyinde kalan ürede azot kaybı olacağından hafif toprak işlemesi ile toprak altına gömülmelidir.

 Depolama ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Isı ve ateş kaynaklarından uzak tutun.

 • Depo bölgesinde sigara içmeyin.

 • Fiziksel bozulmaları önlemek için gübreyi direk gün ışığından uzak tutun.

 • Paketlenmiş gübreleri kümeler halinde istifleyin. İstiflerken zeminle temasını kesmelisiniz.

 • Kuru ve iyi havalandırılan depolarda saklayın. Gübreyi nemli ortamda saklamayın.

 • Gübrenin elle uzun süre temas edeceği durumlarda eldiven kullanın.

icon

Daha iyi üretim
sizinle başlar !

bottom of page