top of page

Kaplanmamış Üre %46 N Prill

uncoated-urea-46%n.jpg
uncoated-urea-46%n-2.png
 • Beyaz renkli, prill tanecikler halinde, higroskopik, suda, alkollerde ve sıvı amonyakta kolayca çözünür. 

 • Ürün minimum %46 oranında Azot içermektedir.

 • Teknik A dereceli üre, dizel, çift yakıtlı ve zayıf yanmalı doğal gaz motorlarından yanmalı egzoz gazındaki NOx kirliliğini azaltmak için SCR reaksiyonunda kullanılabilir.

 • ISO 22241 spesifikasyonunu karşılayan (Kaplamasız, Aldehit, ağır metal içermeyen) üre çeşididir ve AdBlue / AUS32 çözeltilerinin üretimi için uygun otomotiv sınıfı üredir​.

 • Ürün 1000 kg'lık büyük torbalar halinde paketlenir.

 • Kamyon taşımacılığı: ürün, BM Turuncu Kitabına ve ADR, Karayolu taşımacılığı gibi uluslararası taşıma kurallarına göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır.

 Depolama ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Isı ve ateş kaynaklarından uzak tutun.

 • Depo bölgesinde sigara içmeyin.

 • Fiziksel bozulmaları önlemek için gübreyi direk gün ışığından uzak tutun.

 • Paketlenmiş gübreleri kümeler halinde istifleyin. İstiflerken zeminle temasını kesmelisiniz.

 • Kuru ve iyi havalandırılan depolarda saklayın. Gübreyi nemli ortamda saklamayın.

 • Üretim tarihinden itibaren 6 aylık süre boyunca kalite değerlerini korur.

Daha iyi üretim
sizinle başlar !

bottom of page