top of page

Analiz sonuçlarına göre gübre tavsiyelerinin yapılması


Analiz sonuçlarına göre gübre tavsiyelerinin yapılması

Topraklar analiz edildikten sonra, topraktaki miktarlar dikkate alınarak o toprakta hangi bitki yetiştirilecek ise ona göre gübre tavsiyesi yapılmaktadır. Ülkemizde her bölgeye göre tüm bitkilerde kullanılacak gübre miktarı belirlenmiştir. Bunlar Bakanlığımız Araştırma Enstitülerinde yapılmış ve “Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi” adı altında yayımlanmıştır. Bu rehberde yapılan analiz sonuçlarına göre “Gübre Tavsiye Tabloları” bulunmaktadır. Bu tablolarda hangi besin maddesinin, hangi yörede, hangi bitki için ne kadar uygulanacağı belirtilmiştir. Toprak analiz laboratuvarları tarafından tablolar kullanılarak gübre tavsiyeleri yapılmaktadır.


TOPRAK ANALİZ RAPORUNDAKİ SAF MADDENİN GÜBREYE ÇEVRİLMESİ

Bu tablolarda gübreleme için gerekli bitki besin maddeleri miktarları “saf madde” Azot (N), Fosfor (P2O5) ve Potasyum (K2O) olarak verilmiştir. Bunların kullanılması gereken gübre cinsinden miktarlarının bulunması için o gübrenin bünyesindeki besin miktarına göre hazırlanan ve analiz tablosu altında verilen faktörlerin kullanılması gereklidir. Bazı laboratuvarlar da analiz sonuçları saf madde olarak verilmeyip doğrudan gübre çeşidi önermektedir. Saf madde olarak verilmişse, saf maddenin verilecek gübre cinsine çevrilmesi için aşağıdaki tablodan yararlanılır.


Tablo Kimyasal gübre için saf madde ile çarpılacak faktörler


Tablodan yapılacak hesaplamayı bir örnekle açıklamak gerekirse;

Analiz sonucuna göre dekara saf madde olarak 5 kg Azot (N) önerilmiş olsun.

Buna göre 5 kg azotu vermek için biz hangi gübreyi kullanacak isek, o gübrenin çarpım faktörü ile çarpıp o miktarda uygulamamız gereklidir.

Üre (%46) olarak vereceksek saf azot değeri 2,17 ile çarpılacaktır.

Üre = Önerilen Saf madde x 2,17

Üre = 5 kg saf azot x 2,17 = 10,85 kg /da Üre (%46) vermek gereklidir.


Kaynaklar; Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi, Tarım ve Orman Bakanlığı Gübreleme Rehberi
bottom of page