top of page

DAP 18-46-0 Diamonyum Fosfat

icon
dap-18.46.0-1.png
dap-18.46.0-2.png
 • ​Yapısında %18 Azot (N), %46 Fosfor (P2O5) ihtiva eden kompoze gübredir.

 • İçeriğindeki fosforun %90 dan fazla kısmının suda eriyebilmesi ve azotunda amonyum formunda bulunmasından dolayı toprağa atıldıktan sonra, uygun koşullar oluştuğu anda (sıcaklık, nem), fosfor ve azottan bitkiler hemen yararlanabilir.

 • Yağış ve sulamanın gereğinden çok olması durumunda azotun amonyum formunda olmasından dolayı azot kaybı yaşanmaz.

 • Özellikle bitkilerin ilk gelişme dönemlerinde etkilidir.

 • Bitkilerin kök gelişimini sağlar.

 • Bitkilerin erken olgunluğa erişmesini sağlar.

 • DAP hububat ve bütün bitkilere başarı ile tatbik edilebilecek bir gübredir.

 • Yapısındaki azot miktarı taban gübresi olarak kullanıldığında bitkinin tüm ihtiyacını karşılamayabilir, bunun için üst gübrelemede diğer azotlu gübrelerle desteklenmesi gerekir.

 Depolama ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Isı ve ateş kaynaklarından uzak tutun.

 • Depo bölgesinde sigara içmeyin.

 • Fiziksel bozulmaları önlemek için gübreyi direk gün ışığından uzak tutun.

 • Paketlenmiş gübreleri kümeler halinde istifleyin. İstiflerken zeminle temasını kesmelisiniz.

 • Kuru ve iyi havalandırılan depolarda saklayın. Gübreyi nemli ortamda saklamayın.

 • Gübrenin elle uzun süre temas edeceği durumlarda eldiven kullanın.

icon

Daha iyi üretim
sizinle başlar !

bottom of page