top of page

CAN %26 N Kalsiyum Amonyum Nitrat

can-26n-prill-1.png
can-26n-prill-2.png
 • Yapısında %26 azot (N) bulunur. %13 Nitrat Azotu (NH4 -N), %13 Amonyum Azotu (NO3 -N) ihtiva eden kullanımı son derece yaygın olan bir gübredir.

 • İçerdiği nitrat azotu sayesinde bitkiye direkt etki ederken, amonyum azotu sayesinde de gelişim süresi boyunca ihtiyaç duyulan azot kontrollü bir şekilde temin edilmiş olunur.

 • Amonyum nitrat gübresi ekim zamanında kullanılabildiği gibi bitkinin büyüyüp geliştiği dönemlerde de başarı ile uygulanabilir.

 • Amonyum Nitrat gübresi toprakta kolayca çözülür, her türlü toprakta kullanılabilir.

 • Amonyum Nitrat toprak PH’ının değişimine sebep olmaz.

 • Çeltik tarımında kullanılmamalıdır.

 • Özellikle kireç oranı yüksek olan topraklar için uygun bir gübre çeşididir.

 • Kullanıldığı bölgeler de yağış miktarı yeterli olmalı veya sulama imkanı bulunmalıdır. Çünkü dolgu maddesi olarak kireç kullanılmakta olup, kireç suda yavaş ve uzun sürede çözünebilmektedir.

 Depolama ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Isı ve ateş kaynaklarından uzak tutun.

 • Depo bölgesinde sigara içmeyin.

 • Fiziksel bozulmaları önlemek için gübreyi direk gün ışığından uzak tutun.

 • Paketlenmiş gübreleri kümeler halinde istifleyin. İstiflerken zeminle temasını kesmelisiniz.

 • Kuru ve iyi havalandırılan depolarda saklayın. Gübreyi nemli ortamda saklamayın.

 • Gübrenin elle uzun süre temas edeceği durumlarda eldiven kullanın.

Daha iyi üretim
sizinle başlar !

bottom of page